Achiziții publice

Contracte de achizitii:

1.Contract de furnizare a serviciului Lege 5 on -line cu nr.583 din 18.01.2021 – cu SC INDACO SYSTEMS SRL,

2.Contract  pentru acordarea serviciilor medico- sociale nr.3803 din 31.03.2021 cu Asociatia Ingrijire Acasa,

3.Contract reparatii curente corp A primaria Tarcau nr.1381 din 14.02.2021 cu SC INOVA FACILITY MANAGEMENT SRL,

4.Contract de prestari servicii Aplicație de digitalizare (automatizare) a proceselor de elaborare, emitere, adoptare, publicare și urmărire a actelor autorităților deliberative și executive locale prin Monitorul Oficial Local în format electronic, conform Anexei 1 la Codul administrativ,Nr.1473  data 08.02.2021 cu SC BIG MEDIA RELATII PUBLICE SRL,

5.Contract prestari servicii de transport rutier specializat persoane și de transport rutier elevi nr. 70 / 04.01.2021 cu SC VDL MAX TRANS SRL,

6.Contract  de servicii Nr.637/19.01.2021, documentatii cadastrale terenuri situate in intravilan sat Tarcau cu Birou Individual de cadastru, geodezie,  cartografie ing.Vijeu Gabriel Fabian,

7.Contract  de servicii Nr.1748/15.02.2021 documentatii cadstrale terenuri situate in intravilan sat Brates si Ardeluta cu Birou Individual de cadastru, geodezie,  cartografie ing.Vijeu Gabriel Fabian.

 

Anunturi de participare si atribuire –  in primul semestrul al anului 2021, autoritatea contractanta a initiat doar achizitii directe respectand pregurie din Legea 98/2026 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se  previzioneaza  achizitia de lucrari la obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotare muzeu Iulia Halaucescu, finantat de AFIR C1.1 – SM 19.2, in ultimul trimestru al anului 2021, prin procedura simplificata online, cu respectarea Legii 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Programe si strategii – in trimestrul 3 al anului 2021 se va contracta serviciul de elaborare a Strategiei de Dezvolatre Locala pentru anul 2021-2027 a Comunei Tarcau, care isi propune antrenarea a tuturror factorilor locali importanti cu scopul de a lua decizii favorabile dezvoltarii locale pentru a fi valorificate toate energiile si resursele locale pentru atragerea finantarilor nerambursabile si guvernamentale. respectand “Calea catre excelenta” a Comisiei Europene, prin care aceasta ajuta regiunile Europei sa se pregateasca pentru perioada 2021-2027, cu strategii de inovare solide, sprijinite din fondurile U.E pentru perioada 2021-2027

Ultima actualizare: 17:20 | 3.08.2022

Sari la conținut