Localizare

Comuna Tarcău este situată în partea de sud-vest a Judeţului Neamţ, la distanţă de 21 km faţă de municipiul Piatra Neamţ şi 5 km de oraşul Bicaz.

Este o unitate administrativă tipic montană localizată în plină zonă a Carpaţilor  Orientali, cu poziţia matematică dată de  paralelele de 46º  38´  şi  46º  55´ latitudine nordică şi meridianele 25º 59´ şi 26º 16´ longitudine estică .

Teritoriul comunei ocupă o suprafaţă de 398,90 km2, fiind cea mai mare unitate administrativă a Judeţului Neamţ, revenindu-i din aria acestuia un procent de 6,8%. Este dispusă în sens meridian pe o lungime de aproximativ 34 km, pe axa nord-sud şi 22 km pe axa est – vest. Comuna se înscrie pe o diferenţă de altitudine de  370 m-390 m în lungul Bistriţei între Tarcău şi gura pârâului Stejaru şi maximum de 1664 m în vârful Grinduşu din extremitatea sudică a localităţii.

Satele componente ale comunei sunt, Straja, Tarcău, Cazaci, Brateş, Schitu Tarcău şi Ardeluţa, a căror intravilan, împreună cu terenurile neproductive însumează doar 6,1% din suprafaţă. Fondul forestier din bazinul Tarcăului a reprezentat elementul de bază în jurul căruia a gravitat întreaga activitate a populaţiei din zonă şi de care a depins evoluţia localităţii.Ca urmare, suprafaţa actuală a pădurilor este aproape de 90% (89,7%) din suprafaţa totală a comunei, în timp ce terenul agricol este de numai 4,2% ( arabil,păşuni, fâneţe, livezi).

Limitele  comunei, în majoritatea lor, sunt date de culmile interfluviale dintre afluenţii de dreapta şi stânga ai  Tarcăului, şi în parte de râul Bistriţa. Limita estică cu Comuna Pângăraţi este dată de cursul Bistriţei, între confluenţa cu pârâul Stejaru şi defileul de la Straja. De aici, ea se dirijează spre sud în lungul Culmii Herman-Goşmanu, până în Vârful Murgoci (1293m).

Din Vârful Murgoci şi până în Vârful Răchitiş(1279 m), cumpăna de ape dinspre Calu, Iapa, Nechit şi Tazlău, desparte Comuna Tarcău de comunele Piatra Soimului, Borleşti şi Tazlău.

Spre nord-est comuna Tarcău este în graniţă cu comuna Pângăraţi, limita fiind dată de  pârâul Stejaru, în timp ce spre oraşul Bicaz,  limita coboară din vârful Smida spre cartierul Capşa al oraşului. Limita sudică a Comunei Tarcău constituie limita Judeţului Neamţ cu Judeţul Bacău. Ea urmăreşte de fapt cumpăna de ape dintre bazinul Tarcăului şi  o serie de afluenţi ai Trotuşului, respectiv, Asăul Mare, Camânca, Tărhăuşul şi Valea Rece. De la est spre vest această limită trece din Vârful Răchitiş(1279 m) prin Vârful Balint (1309 m), Grinduşu(1664 m), Ţapu(1640 m) şi Locul lui Mihai(1465 m) ; de aici ea se dirijează spre nord până în Vârful Bolovanu (1569 m), de unde se îndreaptă din nou spre vest până în Vârful Cotului(1557 m) aparţinând culmii Muntele Lung. Pe acest traseu sudic, Tarcăul se învecinează cu comunele Ghimeş- Făget, Brusturoasa şi Asău .

Spre vest, Comuna Tarcău se află în graniţă cu comunele Dămuc, Bicaz-Chei şi Taşca. Ea urmăreşte culmea Muntele Lung până la sud de Vârful Glodului (Crăcăoaş – 1439 m), de unde coboară în lungul pârâului Icoanei (Aţa Mare),  după care urcă paralel cu Aţa Mică, de unde se îndreaptă brusc  spre est prin Smida Floarei(1322 m) până în Măgura Tarcăului(1493 m). Din Măgura, limita urmăreşte cumpăna de ape dinspre Secu Bicazului, după care coboară apoi pe piciorul dintre Crasna şi Potoci, separând cartierul Capşa a oraşului Bicaz de Crivaia aparţinând comunei Tarcău.

Ultima actualizare: 17:20 | 3.08.2022

Sari la conținut